GIAHUNGPRO | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIA HƯNG

Công trình đã thi công

Công trình thi công rèm nhựa ngăn lạnh tại Sài Đồng

Ngày 11/06/2021

Rèm nhựa pvc trong suốt thường được sử dụng làm rèm nhựa ngăn lạnh điều hòa, ngăn bụi bẩn xâm nhập. Với mức chi phí ban đầu thấp hơn cửa kính và khả năng đáp ứng được nhiều kích thước của khác nhau

Công trình thi công rèm nhựa ngăn lạnh tại Võng Thị

Ngày 10/06/2021

Rèm nhựa pvc trong suốt thường được sử dụng làm rèm nhựa ngăn lạnh điều hòa, ngăn bụi bẩn xâm nhập. Với mức chi phí ban đầu thấp hơn cửa kính và khả năng đáp ứng được nhiều kích thước của khác nhau. Rèm nhựa pvc trở thành...

Công trình thi công rèm nhựa ngăn lạnh tại Đội Cấn

Ngày 05/06/2021

Rèm nhựa pvc trong suốt thường được sử dụng làm rèm nhựa ngăn lạnh điều hòa, ngăn bụi bẩn xâm nhập. Với mức chi phí ban đầu thấp hơn cửa kính và khả năng đáp ứng được nhiều kích thước của khác nhau.

Công trình thi công rèm nhựa ngăn lạnh tại Trần Quý Kiên

Ngày 29/05/2021

Rèm nhựa pvc trong suốt thường được sử dụng làm rèm nhựa ngăn lạnh điều hòa, ngăn bụi bẩn xâm nhập. Với mức chi phí ban đầu thấp hơn cửa kính và khả năng đáp ứng được nhiều kích thước của khác nhau. Rèm nhựa pvc trở thành...